AOPEN


Gebruiksvoorwaarden

AOPEN biedt deze website aan, inclusief alle informatie, software, producten en services aan u de gebruiker op voorwaarde van uw aanvaarding van het beleid en alle voorwaarden en verklaringen die op deze website(de “Website”) vermeld worden. AOPEN behoudt zich het recht om  de gebruiksvoorwaarden te allen tijden te kunnen wijzigen op deze website.

Met uw gebruik van de Website gaat u akkoord met al deze termen, voorwaarden en mededelingen en eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden gemaakt door AOPEN.

De Term "AOPEN" , "Ons" of "Wij" verwijst naar de eigenaar van de Website. De Term "U" verwijst naar de gebruiker van onze Website.

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Gebruik van de Website is op uw eigen risico. Deze Website wordt verstrekt aan U zonder garantie van welke aard, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. AOPEN noch haar werknemers, vertegenwoordigers, derden die informatie aanbieden, verkopers en licentiegevers garanderen  dat de Website of de werking ervan nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken en geen fouten zal bevatten. Geen vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om toezeggingen te doen met betrekking tot de Website namen AOPEN. AOPEN behoudt zich het recht om wijzingen door te voeren en informatie toevoer te beëindigen op elk moment. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De pagina’s en inhoud van deze Website zijn voor algemene informatie en gebruik. De informatie kan worden aangepast zonder kennisgeving.

Wij noch derden garanderen nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie en producten die worden aangeboden op deze Website. U gaat akkoord dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden en of fouten kunnen bevatten. We sluiten uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in ruime mate door de wet toegestaan. 

Schadeloosstelling

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze Website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze Website aan uw specifieke eisen voldoen.

Alle handelsmerken op deze Website die geen eigendom zijn, of waar een licentie van is verleend, van de exploitant, zijn erkend op de Website.

Onrechtmatig gebruik van deze Website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Van tijd tot tijd kan deze Website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en nadere informatie. Dit bekent niet dat wij instemmen met de inhoud van de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Copyright

Afgezien van het materiaal in het publieke domein onder auteursrecht van de Verenigde Staten, wordt alle materiaal op de Website(inclusief alle software, HTML-codes, Java-applets, Active X controls en andere codes) beschermd door Amerikaanse en buitenlandse copyright wetgeving. Tenzij anders uitdrukkelijk wordt bepaald in deze gebruiksvoorwaarden mag u niet kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, wijzigen, herschrijven, creëren of verkopen van enig materiaal op de Website zonder toestemming van de copyright-eigenaar.

Het materiaal op de Website mag niet worden herschreven, vertaald worden in een andere taal of computertaal, verzonden worden in op enige wijze(elektronisch, mechanisch, foto e.d.), opgeslagen worden in een gegevensopzoeksysteem of doorverkocht en gedistribueerd worden zonder schriftelijke toestemming van AOPEN. Overtreding kan leiden tot civiele- en strafrechtelijke sancties.

Verenigde Staten en buitenlandse copyright wetgeving. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag u niet kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, publiceren,  wijzigen, herschrijven, creëren van afgeleide werken uit, overdracht, of verkopen van enig materiaal op de Website zonder toestemming van de copyright-eigenaar.

* Deze tekst is vertaald vanuit het engels. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2018 AOPEN Inc. Alle rechten voorbehouden