ประเทศไทยขาตั้งหน้าจอ

ขาตั้งที่ดีจะสร้างประสบการณ์รับชมที่ดีให้กับคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณต้องใช้ขาตั้งรุ่นนี้: AH100 มีดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ในทุกๆ มุมมอง เพราะสามารถปรับเอียง หมุนไปมา และปรับระดับความสูงของจอเพื่อให้ได้มุมรับชมที่เหมาะสม สามารถรวบสายต่างๆ ไว้กับขาตั้งได้เพื่อให้มีพื้นที่โต๊ะทำงานมากขึ้น

ชุดผลิตภัณฑ์

ขาตั้งหน้าจอ

ขาตั้งที่ดีจะสร้างประสบการณ์รับชมที่ดีให้กับคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณต้องใช้ขาตั้งรุ่นนี้: AH100 มีดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ในทุกๆ มุมมอง เพราะสามารถปรับเอียง หมุนไปมา และปรับระดับความสูงของจอเพื่อให้ได้มุมรับชมที่เหมาะสม สามารถรวบสายต่างๆ ไว้กับขาตั้งได้เพื่อให้มีพื้นที่โต๊ะทำงานมากขึ้น

ชุดผลิตภัณฑ์