ประเทศไทยโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์

เปลี่ยน HDTV ของคุณให้เป็นสมาร์ททีวีด้วยโซลูชันการแสดงผลไร้สาย AOPEN และเติมเต็มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของคุณด้วยเนื้อหาที่ไม่ถูกจำกัด

ชุดผลิตภัณฑ์

Card Readers

Use an NFC or MSR card reader for access control in building, or simple access to unlock a system.

ชุดผลิตภัณฑ์

Scanners

Use a scanner to gain access or to load your digital signage content using the AOPEN barcode reader or fingerprint scanner. Keep your data safe from outsiders!

ชุดผลิตภัณฑ์