SverigeMedicinska boxdatorer

Medicinska datorer är medicinskt IEC 60601-1- och EN 60601-1-certifierade datorer som används inom hälso- och sjukvården för IT-ändamål. Med programvara för digital skyltning kan de styra innehållet på skärmar eller driva datorer med medicinsk panel. De drivs av en Intel® Core™ CPU och har en antibakteriell beläggning.

Se produktserie