Sverige

 

Det är lika viktigt att köpa utmärkta produkter som vetskapen om att allting kommer fungera effektivt och smidigt i det långa loppet. AOPEN-tjänster låter företag maximera deras investeringar inom digitala programlösningar. Vårt mål är att optimera produktens livscykel via mervärdestjänster som ökar TCO, samtidigt som du kan vara lugn över att vi alltid har din rygg.

 

 

 

Premiumtjänster

Vårt uppdrag är att tillhandahålla mervärdestjänster för att optimera livscykeln för AOPEN-hardware för företag.

 

Enhet och garantitjänster

 

Med AOPEN:s tilläggstjänster kan vi få våra enheter närmare din önskade lösning. Vi kan skapa en anpassad BIOS och vi erbjuder avancerade garantitjänster.

 

 

 

 

 

 Utforska mer

Bildbehandling

 

AOPEN kan skapa en bild för din enhet för att göra installationsprocessen snabbare. Vi kan ta hand om förbehandling av bilder och självklart har vi även tänkt på återställning av din enhet, genom att tillhandahålla återställningsminnen vid behov.

 

 

 Läs mer

Chrome-tjänster

 

Chrome-enheter har flera fördelar jämfört med övriga enheter på grund av de tjänster som vi kan tillhandahålla för dig. För Chrome erbjuder vi en white glove-tjänst, CDM och enstaka kiosklicenser. Dessa kan vara av stort värde för en mer flexibel och enklare installation.

 

 Läs mer